Over Springth

Op deze pagina vindt u alles over Springth. De gegevens van Springth vindt u onderaan de pagina.

Visie

Springth werkt vanuit een holistisch mensvisie en stelt de kernwaarden eigenheid, veiligheid en persoonlijke begeleiding centraal. We zijn blijvend op zoek naar nieuwe invalshoeken om persoonlijke ontwikkeling, zelfreflectie en zelfkennis te stimuleren. Gelijke kansen ontstaan immers niet uit gelijke omstandigheden, maar door het aanreiken van de juiste opstapjes. Springth richt daarom op het vinden van kleine stappen die grote kansen bieden, zoals het halen van een diploma, door te leren samen een taak te volbrengen of het vinden van nieuwe motivaties. 

Missie

Springth richt zich als zorg-, leer- en ontwikkelbedrijf op de integratie en ontwikkeling van mensen. Ieder mens beschikt over kracht, kwaliteiten en mogelijkheden. De mensen van Springth gaan samen met de betrokkenen op zoek, om die kracht, kwaliteiten en mogelijkheden te ontwikkelen. Vanuit dit vertrekpunt willen we bijdragen aan het welzijn van mensen, zodat een ieder op zijn of haar wijze deel kan nemen aan de samenleving.

Strategie

De begeleiding van Springth is gericht op de hulpvragen van de deelnemer en aan de hand daarvan worden de doelen geformuleerd. Op basis van de doelstellingen in het ondersteuningsplan is de deelnemer eigenaar van het  ontwikkelingsproces. Er wordt bewust gewerkt in kleine groepen van 4/5 deelnemers, zodat de visie, missie en strategie tot hun recht kunnen komen.

De doelgroep

De doelgroep van Springth zijn mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben en daarvoor geïndiceerd zijn. De doelgroep van Springth bestaat uit mensen met de volgende indicaties; mensen met gedragsproblematiek, mensen met een verstandelijke beperking en mensen die tussen wal en ship vallen(participatiewet).

Kwaliteit

We hechten waarde aan een gewaarborgde  kwaliteit van onze zorg- en ondersteuning. Springth is daarom KIWA gecertificeerd. Springth heeft een eigen  kwaliteitshandboek. Bij Springth is een gedragswetenschapper betrokken. Zij screent de ondersteuningsplannen en is op afroep beschikbaar. Onze medewerkers beschikken over  relevante diploma’s. Jaarlijks wordt er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Informatie en gegevens

Veilig werken
Veilig werken bij Springth is belangrijk. Alle deelnemers krijgen les over dit onderwerp. We beschikken over.een  VCA VOL certificaat en een BHV
diploma.

Leerbedrijf
Springth is een door de SBB erkend leerbedrijf.

Klachtenreglement
Waar moet je zijn als je met je klachten er bij Springth niet uit komt?  Springth heeft een vertrouwenspersoon, die je kunt bellen. Zij legt je uit wat de verdere procedure is. Verder zijn we aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.

Vertrouwenspersoon
Naam: mevr. A.Berga
Tel.nr: 0513-465537 of 06-26822854
E-mail: annekebobe@gmail.com

Klachtenportaal Zorg
Adres:Westerstraat 117, 1601 AD Enkhuizen
Tel.nr: 0228 322 205
Website: Klachtenportaalzorg.nl

Privacy                                                                                                                                                       
Springth houdt zich aan de meest recente wetgeving op het gebied van de privacy (AVG). Zonder schriftelijke toestemming worden geen gegevens en beeldmateriaal gedeeld met derden.

Gegevensoverzicht Springth

Adres: Domela Nieuwenhuisweg 72
Postcode en woonplaats: 9245VC Nij Beets
Tel: 06-303 45 121
Bgg: 06-10102739
Mail: info@springth.nl
Website: http://www.springth.nl
KVK: 65513711
KIWA- Keurmerk: 17280
BIG: 79007837930
AGB-code: 98101975
Erkend leerbedrijf: SBB
Veiligheidserkenning: VCA-vol
Klachtenregeling: Klachtenportaal Zorg
Vriendschapsband Al Basma Beit Sahour